Εμπρόθετος προσδιορισμός

ονομάζεται ο προσδιορισμός   που
αποτελείται από δύο
ή περισσότερες λέξεις,
εκ των οποίων πρώτη είναι πρόθεση ,
και συμπληρώνει το νόημα
ενός όρου  ή
άλλου προσδιορισμού της πρότασης .


Πιό συγκεκριμένα,
ένας εμπρόθετος προσδιορισμός
μπορεί να συμπληρώνει νοηματικά
ένα ρήμα, ένα όνομα ουσιαστικό ή επίθετο,
ακόμη και ένα επίρρημα.


[ παραδείγματα ]

Πίσω